Deventer heeft in elke buurt of wijk wel een kindercentrum (vroeger peuterspeelzaal of kinderopvang genoemd). Hier kan uw peuter spelen en leren. Vaak vind je een kindercentrum zelfs in hetzelfde gebouw als de school.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie
Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand in te laten halen.

Voor peuters van 2 en 3 jaar is er voorschoolse educatie voor een succesvolle start op de basisschool.

Meer over VVE voor uw kind